JESENNÉ UPRATOVANIE :Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad - 11.10.2019 -
Oznamujeme nájomníkom obecných nájomných bytov, ktorí nemajú uhradené nájomné, že
Dňa 2.10.2019 t.j. v stredu o 17 - tej hodine
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú
Na základe predbežných výsledkov vzoriek vôd odobratých dňa 12.09.2019  
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že je prísny zákaz používania pitnej
Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu plastov v mesiaci október, november
Golfový klub Bojnice a areál RYBNÍKY&GRILL v Sebedraží Vás opäť
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2019-10-20 / Združenie vlastníkov lesa Hora Háj a RKC farnosť sv.
FO-2019-10-13
FO-2019-10-06 - Pozrite si aj malu galeriu fotografii, pri prilezitosti podakovania za
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
15.08.2019 16:30
Materiálov na prerokovanie
5
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Kultúra a školstvo 20.05.2019
Šport a mládež 15.05.2019
Financie 29.04.2019
Šport a mládež 10.04.2019
Financie 20.03.2019
Archív zasadnutí komisií »