Vážení občania, vzhľadom k výskytu ochorenia COVID - 19 v okrese ...
Slovenská pošta so sídlom v Sebedraží v súvislosti so zamedzením šírenia ...
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje , ...
Penzión Sivý Kameň v Podhradí spúšťa od 30. marca 2020 donášku ...
Oznamujeme občanom sídliska Boriny, že dňa 25.3.2020 t.j. v stredu Vám ...
Obec Sebedražie oznamuje ,že z dôvodu prijatých opatrení pre zabránenie šírenia ...
Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo ...
Obec Sebedražie oznamuje občanom, že na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábuuzatvára ...
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť ku karanténe ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FARSKÉ OZNAMY 23.03.2020 až do odvolania V súvislosti so šírením vírusu COVID-19
FARSKÉ OZNAMY 10.03. – 23.03.2020 V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 KBS
FO-2020-03-08
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
21.05.2020 17:00
Materiálov na prerokovanie
3
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 19.02.2020
Stavba a životné prostredie 23.01.2020
Sociálne veci 22.01.2020
Kultúra a školstvo 15.01.2020
Financie 15.01.2020
Archív zasadnutí komisií »