Mimoriadny zber kovového odpadu a tetrapakov

Oznamujeme občanom, že dňa 23.7.2019 t.j. v utorok sa uskutoční mimoriadny zber kovového odpadu a tetrapakov. Prosíme občanov aby priniesli kovový odpad pri zberný dvor a tetrapaky pri kontajner na zber tetrapakov.  Ďakujeme

22.07.2019
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku