Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
TextilEco a. s., - Dodatok č. 1 28.07.2021
Mandátna zmluva č. 1000562021 CEVEO,s.r.o 27.07.2021
Zmluva +krycí list BAUPROFI s.r.o. 14.07.2021
Hromadná licenčná zmluva - SOZA 02.07.2021
Zmluva o dielo - PaedDr. Katarína Hvizdová 17.06.2021
Zmluva o dielo - PROart s. r o. 14.06.2021
Zmluva o spolupráci - RECYKLOGROUP, A.S. 08.06.2021
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2021/0580 03.06.2021
Dodatok č.1 NATUR-PACK, a. s. 02.06.2021
Kolektívna zmluva 05.05.2021