INOVUJEME NAŠE ODPADY

Obec Sebedražie v spolupráci  HATER Handlová                  

 INOVUJEME NAŠE ODPADY

    V nasledujúcich dňoch naša obec v spolupráci so spoločnosťou  HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. a JRK Slovensko s.r.o. spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a tak znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia umožní zistenie skutočného množstva odpadu vyprodukovaného v obci. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa s verejnými finančnými prostriedkami.
    Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód automaticky naskenovaný a odvážený vozidlom. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe bude možné  zlepšiť informovanosť, pripraviť  osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém vo vyrubovaní poplatku za komunálny odpad. K danému riešeniu obec  pristúpila z dôvodu meniacej sa legislatívy i zvyšovania  zákonom stanovených sadzieb za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku  odpadov.

    Náš spoločný cieľ:  neplatiť za skládkovanie komunálneho odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať.

 

 05.01.2022
FO-2021-11-25 https://sebedrazie.fara.sk/
Obecný úrad je v súlade s platnými opatreniami uzatvorený do
Oznamujeme občanom, že z dôvodu pandemickej karantény vybavuje stavebný úrad
FO-2021-11-21
                   
FO-2021-11-14
FO-2021-11-07
FO-2021-10-31
FO-2021-10-24
FO-2021-10-17
FO-2021-10-10
FO-2021-10-03
FO-2021-09-26
Obecný úrad v Sebedraží v rámci kontroly pridelenia evidenčných známok pre psov,
FO-2021-09-12
Obec Sebedražie v spolupráci s komisiami pri Obecnom úrade Sebedražie
FO-2021-09-05
FO-2021-08-29
FO-2021-08-22
FO-2021-08-15