Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 31.08.2018
Zmluva č.27/2018 31.08.2018
Nájomná zmluva O2 Slovakia,sr.o 09.08.2018
Zmluva o dielo 29/2018 07.08.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 26.07.2018
Zmluva o spolupráci pri zbere obnoseného šatstva - Dodatok č.1 26.07.2018
Dodatok č.1 ku Mandátnej zmluve 16.07.2018
Kúpna zmluva 26/2018 13.07.2018
Zmluva o dielo 25/2018 10.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.06.2018