Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Prievidzi

Vyhlasuje :

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza od 3.4.2020 o 15:00 hod - do odvolania 

Zakazuje najmä :
-
zakladať a udržiavať ohne
-používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov


20.04.2020
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku