okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.

podľa informácií z RÚVZ Bojnice Vám oznamujeme, že okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.
Týmto dňom a časom sa:

zakazujú návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Prievidza,
zakazujú návštevy v nemocnici,
obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení). 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19. 09. 2020.

 Ing. Dušan Krovina
vedúci | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Prievidza
Medzibriežková 2 | 971 73 Prievidza | Slovenská republika
tel.: +421 46 5156400 | mobil: +421 905 205261
dusan.krovina@minv.sk | www.minv.sk

 

 24.09.2020
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku