Daňové priznanie z nehnuteľnosti a za psa

Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť  roku 2020, alebo u nich došlo k zmenám na liste vlastníctva , že sú povinní podať do konca mesiaca január 2021 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Rovnako je potrebné podať daňové priznanie k dani za psa ak ste  nadobudli či utratili psa.
Zároveň do konca mesiaca január 2021 je potrebné doložiť potvrdenia a žiadosti pri úľave alebo odpustení poplatkov za komunálny odpad.

15.01.2021
Poučenie k daňovému priznaniu
Tlačivo - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku