Stredoslovenská distribučná ,a.s. Žilina oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v termíne :   ...
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci 2. kolo ZMENA TESTOVACIEHO ČASU!!! SEBEDRAŽIEMiesto ...
Na obecný úrad už netreba chodiť, nájdete ho v mobile ...
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIE Miesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota 31.10.2020 ...
Vážení občania obec Sebedražie Vás žiada o pomoc pri zabezpečovaní celoplošného ...
Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude uzatvorený do 9.11.2020.V prípade nutnosti ...
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2020-11-22
FO-2020-11-15
októbra (TK KBS) Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
10.12.2020 17:00
Materiálov na prerokovanie
8
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 03.08.2020
Kultúra a školstvo 03.07.2020
Sociálne veci 25.06.2020
Financie 19.02.2020
Stavba a životné prostredie 23.01.2020
Archív zasadnutí komisií »