Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF282/2018 17,33 € 30.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU telefon za dáta mobil 04/2018
DF279/2018 945 € 29.05.2018 Ing. Stanislav Kurbel Poruba 46333461 OU- 500ks magnetky "Sebedražie"
DF280/2018 151,27 € 28.05.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ FC teplo 05/2018
DF281/2018 1069,3 € 28.05.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD za FC teplo 5/2018
DF276/2018 250 € 25.05.2018 Poluvská muzika Poluvsie 42150396 OU AKCIA Deň matiek prezentácia kultúrneho program
DF278/2018 48 € 25.05.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU prenájom 05/2018 Kyocera tlačiaren
DF274/2018 200 € 24.05.2018 Divadelná spoločnosť Prievidza 50344846 OU AKCIA Deň matiek
DF275/2018 42,32 € 24.05.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OU telefon.mobil orange do 19.6.2018
DF277/2018 35,77 € 24.05.2018 Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza Prievidza 00173801 BD servisné práce na STA
DF265/2018 6,54 € 21.05.2018 Obec Poruba Poruba 00318426 OU Akcia výstup na Maguru
DF270/2018 100 € 21.05.2018 Sedláčková Jana Nováky OU Akcia Den matiek
DF271/2018 275 € 21.05.2018 Tomáš Kapusta KATO Prievidza 50965387 ZŠ servis Konika Minilta -tlač.2ks
DF269/2018 108 € 18.05.2018 PaedDr. František Králik - EKO UNIVERS Prievidza 31051723 ZŠ dopravná výchova prednáška
DF268/2018 349,04 € 17.05.2018 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice 36190381 MŠ projekt Detské ihrisko
DF266/2018 56,12 € 16.05.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ Baník preprava zo 7.5.2018
DF267/2018 70 € 16.05.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ Baník preprava žiakov zo 13.5.2018
DF256/2018 226,8 € 14.05.2018 AGRODAN, s.r.o. Koš 47989289 OU odvoz odpadu za 04/2018
DF257/2018 21,29 € 14.05.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ spotreba vody ,stočné 04/2018
DF258/2018 68,9 € 14.05.2018 Richard Šrobár LITTERA Martin 33580511 ZŠ-nákup publikácie pre 1.ročn.
DF259/2018 139,92 € 14.05.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 510 spotreba vody 04/2018
DF260/2018 305,66 € 14.05.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 508,209 spotreba vody 04/2018
DF261/2018 348,25 € 14.05.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 496/18, 495/16 spotreba vody 04/2018
DF262/2018 150,26 € 14.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD Boriny 508/8a plyn 04/2018
DF263/2018 153,75 € 14.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD Boriny 509/10a plyn 04/2018
DF264/2018 1905,8 € 14.05.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OU -vývoz odpadu za 04/2018
DF254/2018 1201,24 € 10.05.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ za potraviny 5/2018 MŠ
DF255/2018 1386,45 € 10.05.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 ZŠ/MŠ za stavovanie MŠ,ZŠ za 04/2018
DF241/2018 27,91 € 09.05.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OU- BT ŠR kancelárske potreby
DF242/2018 60 € 09.05.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OU- sl.za 05/2018 www.sebedrazie.sk
DF243/2018 87,74 € 09.05.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ Baník - za prepravu zo 29.4.2018
DF244/2018 143,86 € 09.05.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU-prepravné-prímeská linka za 04/2018
DF245/2018 17,33 € 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU T-com za 04/2018 net-mobil
DF246/2018 92,87 € 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU,ZŠ,MŠ T-com za sl. 04/2018 pevné linky
DF247/2018 250 € 09.05.2018 Ing. Pavel Sedlák, ELEKTROPROJEKCIA Prievidza 33784931 TJ-baník projekt odvod.a zavlaž.IHRISKO
DF248/2018 70 € 09.05.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ Baník za prepravu žiakov zo dňa 8.5.2018
DF249/2018 910 € 09.05.2018 BENE STAVBY SLOVAKIA, s. r. o. Nižná 46637974 ZŠ-projekt ALTANOK 6x4 Oregon
DF250/2018 40 € 09.05.2018 LUCIDIS s.r.o. Nedožery-Brezany 47382244 OU-za lektor.služby z 11.4.2018
DF251/2018 542 € 09.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 plyn za 05/2018
DF273/2018 153 € 09.05.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 MŠ preprava žiakov/4dni v máji 2018
DF237/2018 66,24 € 04.05.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU/TJ preprava z 28.4.2018
DF238/2018 21,9 € 04.05.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ- Prievidza NET N4 za 05/2018
DF239/2018 59,87 € 04.05.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcU -kopirka servis za 04/2018
DF240/2018 452,03 € 04.05.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 O/MŠ- za prevzate obedy 04/2018
DF252/2018 216,36 € 04.05.2018 SPP - distribúcia , a.s. Bratislava 35910739 BD 495/16 účtovacia FA za plynofzk.kotolne
DF253/2018 216,36 € 04.05.2018 SPP - distribúcia , a.s. Bratislava 35910739 BD 496/18 projekt plyn.kotolne
DF231/2018 508,2 € 03.05.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD-496/18,495/16 za VC teplo 04/2018
DF233/2018 210 € 03.05.2018 Miloš Kovačovic - ELKO Dubnica nad Váhom 40380106 Verejný rozhlas-repro T51-OF/15W-5ks
DF234/2018 86,92 € 03.05.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ- VC teplo-UK za 04/2018
DF235/2018 29 € 03.05.2018 GEODETICCA, s.r.o. Košice 36572161 OcU-za sl. WEB GIS 04/2018
DF236/2018 1726,38 € 03.05.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OU -odpady - za zneškod, poplatok a VOK za 04/2018
DF226/2018 555,08 € 02.05.2018 Ing. Ján Klačan JKLdata Malachov 22625755 OU nákup nástenná vitrína 100x70x5
DF227/2018 2829 € 02.05.2018 AGGER, s.r.o. Martin 45982007 MŠ-zml.o dielo 24/17 práce na detské uhrisko-proj.
DF228/2018 11,98 € 02.05.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 OU/TJ za sl.NET NK1 05/2018
DF229/2018 70 € 02.05.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 OU/TJ preprava žiakov na zápas zo 1.5.2018
DF230/2018 437,66 € 02.05.2018 GALTERRA spol. s r.o. Lazany 31560679 OU/akcia 0820 - Deň matiek zak.dr.mat.
DF232/2018 580 € 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD- 510/12A za plyn 05/2018
DF272/2018 554 € 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 plyn za 05/2018