Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF487/2018 215,12 € 28.09.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 ZŠ kanc.tlačivá
DF492/2018 6,6 € 26.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava 31333176 ZŠ kniha prvouka 2 roč.
DF485/2018 42 € 24.09.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OU mesačný.popl.telef do 19.10.2018
DF486/2018 200 € 24.09.2018 Róbert Trgiňa Sebedražie 41365623 OU Akcia z 15.9.2018
DF488/2018 106,61 € 24.09.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ jednoráz,prepr, z 16.9.2018
DF489/2018 132,05 € 24.09.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 OU/ KD sietky proti hmyzu/14ks
DF490/2018 100 € 24.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jednoráz.prepr.žiakov z 23.9.2018
DF491/2018 80 € 24.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jednoráz prepr. žiakov z 22.9.2018
DF484/2018 48 € 21.09.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU mesačný prenájom 09/2018 kyocera
DF478/2018 206,8 € 20.09.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 MŠ / servis /toner
DF481/2018 86,6 € 20.09.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ jednoráz prepr. 2.9.2018
DF482/2018 63,6 € 20.09.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 46747770 OU mapa 1. ČSR - dopl.
DF483/2018 37,6 € 20.09.2018 Milan Kiaba - ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 40183165 MŠ technická pomoc alarm
DF479/2018 42,64 € 19.09.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OU Akc ia babka vo fazuli - plast. riad
DF480/2018 561 € 19.09.2018 PICO, spol. s r.o. Sebedražie 36294772 OU akcia bbaka vo fazulu
DF475/2018 55,92 € 18.09.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OU odpady 08/2018 VOK
DF476/2018 65,17 € 18.09.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ jednoráz prepr. z 9.9.2018
DF477/2018 180 € 18.09.2018 WC Expres s.r.o. Žilina 50006665 OU Akcia babka vo fazuli - prenosné WC
DF467/2018 990 € 17.09.2018 Koncertné konštrukcie s.r.o. Sebechleby 48253383 OU Akcia babka vo fazuli z 15.9.2018-podium
DF468/2018 400 € 17.09.2018 DH Hodrušanka, Kľakovská 5/13,966 81 Žarnovica 17067502 OU Akcia babka vo fazuli z 15.9.2018 - hud.produkc
DF469/2018 400 € 17.09.2018 Občianske združenie Detská dychová hudba Hradišťanka Hradište 51133326 OU Akcia babka vo fazuli z 15.9.2018-hud.produkcia
DF470/2018 1400 € 17.09.2018 Dunajská kapela Bratislava-Karlova Ves 59882810 OU Akcia babka vo fazuli z 15.9.2018
DF471/2018 70 € 17.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jednoráz.preprava zo 16.9.2018
DF472/2018 1119 € 17.09.2018 KITCHEN TRADE s. r. o. Sebedražie 44148780 TJ kuch.linka+drez+sifon- staré šatne
DF473/2018 2894,4 € 17.09.2018 KITCHEN TRADE s. r. o. Sebedražie 44148780 TJ prístrešok st šatne-zml.č.29/2018 doúčtovanie
DF474/2018 82,94 € 17.09.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ jednoráz.prepr. z 1.9.2018
DF464/2018 9584,99 € 14.09.2018 AGS ATELIÉR-Ing.arch.Gabril Szalay,Š.Baniča 2/6, 971 01 Prievidza 37913867 IBV aktuáliz.proj.URa SP na stavbu DTI Dúbravka
DF465/2018 130 € 14.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jednorá.preprava 9.9.2018
DF466/2018 80 € 14.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jednoráz.preprava 12.9.2018
DF463/2018 650 € 13.09.2018 Izabela Chylová KERAMIKA Prievidza 32951361 OU upom.predmety na akciu "babka vo fazuli"
DF462/2018 231,12 € 12.09.2018 BSD CORPORATION s.r.o. Sebedražie 48027031 KD oprava daždovej kanalizácie
DF459/2018 46,2 € 11.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava 31333176 ZŠ učebnice 2.r
DF460/2018 53,2 € 11.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava 31333176 ZŠ učebnica 1.r.
DF461/2018 29 € 11.09.2018 GEODETICCA, s.r.o. Košice 36572161 OU WEB GIS 08/2018
DF451/2018 60 € 10.09.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OU WWW.sebedrazie.sk 09/2018
DF452/2018 31,32 € 10.09.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU clik Kyocera 8/2018
DF453/2018 4,56 € 10.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ spotreba vody 08/2018
DF454/2018 216,36 € 10.09.2018 SPP - distribúcia , a.s. Bratislava 35910739 MŠ projekt plynofikácia popl.za pripoj.
DF455/2018 4077,74 € 10.09.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OU odpad znešk., likv.,preprava 08/2018
DF456/2018 260,05 € 10.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD voda 08/2018 č. 508,509
DF457/2018 249,41 € 10.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD voda 08/2018 č.496/18,495/16
DF458/2018 115,58 € 10.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD voda 08/2018 č. 510
DF446/2018 66 € 07.09.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 BD/ 510 výmena dverí
DF448/2018 1420,87 € 07.09.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ/ZŠ potraviny za 09/2018
DF449/2018 510,77 € 07.09.2018 Up Slovensko, s. r. o. Bratislava-Ružinov 31396674 OU/OP gastro 136ks
DF450/2018 2424,49 € 07.09.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 TJ rekonštr.st.šatní/výmena okien
DF442/2018 67,69 € 06.09.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ jednor.preprava zo 26.8.2018
DF443/2018 689,4 € 06.09.2018 VJ control, s.r.o. Varín 47225432 DS kamerový syst.-rozšírenie
DF444/2018 19,99 € 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU/za 08/2018 mes.telekom.sl.-paušl.,hov.
DF445/2018 94,52 € 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU/ZŠ/MŠ za 08/2018 telekom.sl.-pauš.,hov.
DF447/2018 118,84 € 06.09.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD VC tepla 08/2018/496/18
DF436/2018 533,33 € 05.09.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 OU/MŠ obedy prevzaté 08/2018
DF437/2018 192 € 05.09.2018 Technická inšpekcia, a.s. Bratislava 36653004 BD 496/18 posud.konštr.dok.techn.plyn.zariad.
DF438/2018 70 € 05.09.2018 BoGo bus s.r.o. Nováky 51016842 TJ jedn.preprava žiakov 2.9.2018
DF439/2018 192 € 05.09.2018 Technická inšpekcia, a.s. Bratislava 36653004 BD 495/16 posud.konštr.dok.techn.plyn zariad.
DF440/2018 125,5 € 05.09.2018 Dapp-CHPM,s.r.o.763 11 Lípa 4 29306248 MŠ učebné pomôcky
DF441/2018 15 € 05.09.2018 PAMIKO spol. s r.o. Bratislava 31320007 MŠ publikácia 2018/2019
DF435/2018 12 € 04.09.2018 GERIATRIA s.r.o. Prievidza 36344184 OU lekársky posudok 08/2018
DF429/2018 580 € 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD510/12 plyn 09/2018
DF430/2018 554 € 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509/10 plyn 09/2018
DF431/2018 542 € 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508/8 plyn 09/2018
DF433/2018 11,98 € 03.09.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ NET 09/2018
DF434/2018 21,9 € 03.09.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ NET za 09/2018